RT & RW

    DATA KETUA RT DAN RW DESA GEMBONG

PERIODE TAHUN 2019-2024

 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN
1 SUBADI KETUA RW 01
2 SUYONO KETUA RT 01 RW 01
3 KAHARSO KETUA RT 02 RW 01
4 WARSITO KETUA RT 03 RW 01
5 KUSMANTO KETUA RT 04 RW 01
6 TARMUJI KETUA RW 02
7 KUSTONO KETUA RT 01 RW 02
8 SUWADI KETUA RT 02 RW 02
9 ISDUKI KETUA RT 03 RW 02
10 SARYADI KETUA RT 04 RW 02
11 ABDUL JALIL KETUA RW 03
12 SUPARMAN KETUA RT 01 RW 03
13 SUKIR KETUA RT 02 RW 03
14 KASWADI KETUA RT 03 RW 03
15 NUR HUDA KETUA RT 04 RW 03
16 RUBIYANTO KETUA RW 04
17 KARYONO KETUA RT 01 RW 04
18 KARSAN KETUA RT 02 RW 04
19 SUTRISNO KETUA RT 03 RW 04
20 SUPONO KETUA RT 04 RW 04
21 SUDAR KETUA RW 05
22 BUDI CAHYONO KETUA RT 01 RW 05
23 SULISTYONO KETUA RT 02 RW 05
24 KASMANTO KETUA RT 03 RW 05
25 ABDUL ROHMAN KETUA RT 04 RW 05
26 JADI KETUA RW 06
27 NASIKIN KETUA RT 01 RW 06
28 PARWI KETUA RT 02 RW 06
29 SULKANTONO KETUA RT 03 RW 06
30 SUPRIYANTO KETUA RT 04 RW 06
31 KUSMANTO KETUA RW 07
32 M. MOHADI KETUA RT 01 RW 07
33 KASNO KETUA RT 02 RW 07
34 KARDI KETUA RT 03 RW 07
35 SUTARLAN KETUA RT 04 RW 07
36 H. NUR HASYIM KETUA RW 08
37 KASWADI KETUA RT 01 RW 08
38 RAMIN KETUA RT 02 RW 08
39 SARDI KETUA RT 03 RW 08
40 WARDI KETUA RT 04 RW 08
41 EKO POYO KETUA RW 09
42 KASMONO KETUA RT 01 RW 09
43 SUTARNO KETUA RT 02 RW 09
44 PARJO KETUA RT 03 RW 09
45 SUPARJO KETUA RT 04 RW 09
46 MARWAN KETUA RW 10
47 WARSITO KETUA RT 01 RW 10
48 SAIFUDIN KETUA RT 02 RW 10
49 DARNO KETUA RT 03 RW 10
50 SULHADI KETUA RT 04 RW 10
51 EDY MULYONO KETUA RW 11
52 HARTOYO KETUA RT 01 RW 11
53 SANUSI KETUA RT 02 RW 11
54 SUTRISNO KETUA RT 03 RW 11
55 KUSNIN KETUA RT 04 RW 11
56 KURYANTO KETUA RW 12
57 MOH FAUZAN SUDARTO KETUA RT 01 RW 12
58 MOHTAROM KETUA RT 02 RW 12
59 KARYONO KETUA RT 03 RW 12
60 SISWANTO KETUA RT 04 RW 12
61 SUKARMAN KETUA RW 13
62 NUR SHOLIKIN KETUA RT 01 RW 13
63 TARSAN KETUA RT 02 RW 13
64 KUSMANTO KETUA RT 03 RW 13
65 SUKARDI KETUA RT 04 RW 13
66 SUBAWI KETUA RW 14
67 NUR ARIFIN KETUA RT 01 RW 14
68 SUMENDAR KETUA RT 02 RW 14
69 PARMIN KETUA RT 03 RW 14
70 KARYAN KETUA RT 04 RW 14
71 SUKARDI KETUA RW 15
72 NGASNO KETUA RT 01 RW 15
73 MURYANTO KETUA RT 02 RW 15
74 JABAR KETUA RT 03 RW 15
75 WARSIMAN KETUA RT 04 RW 15